شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين جا محلي است براي گفت و گو درباره داستان و رمان و نويسندگان و همچنين محلي است براي برگذاري مسابقات داستان نويسي
گروه داستان و رمان
vertical_align_top